Adam Mickiewicz Dziady – wprowadzenie

Kolejność: II, IV, (I), III.

Dziady II – rozmowa z duchami, które nie zaznały spokoju:

 1. zły pan, właściciel wioski, cierpi za srogość, okrutność
 2. małe dzieci, nie zaznały goryczy za życia
 3. Zosia-pasterka, igrała z uczuciami, nikogo nie kochała
 4. czwarty duch milczy, niczego nie chce

Dziady IV – Akcja rozgrywa się w domu księdza grecko-katolickiego. Trwa 3 h, trzy wątki. Przybiera formę spowiedzi.

 1. miłość do ukochanej, świece gasną, duchy
 2. cierpienie z miłości Gustaw ? pustelnik
 3. ostrzeżenie duchów, przestrogi

Jest to monodram liryczny, analiza myśli i uczuć. Paritie liryczne przeplatają się z partiami bardziej epicznymi.

Dziady III (drezdeńskie) 1832r. Napisane po upadku powstania listopadowego, w celach:

 • złożenia hołdu poległym towarzyszom
 • ukazania carskich represji
 • niejako rekompensaty wobec niemożno?ci wzięcia udziału w powstaniu
 • zadośćuczynienia krzywdom Polaków

MARTYROLOGIA – dokumentacja męczeństwa

Przeobrażenia głównego bohatera:
II widmo, milczący duch
IV Gustaw
III Konrad

Występujące postacie kobiet nawiązują do autentycznych osób, z którymi autor był związany. Maryla Wereszczakówna – wielka miłość Mickiewicza, Karolina Kowalska – romans.

3 RODZAJE ŚMIERCI
a) śmierć ciała; b) rozłączenie kochanków (dot. Gustawa); c) wieczna śmierć – wieczne potępienie

WARTOŚCI ROMANTYZMU

 • bunt przeciw normom
 • kult miłości
 • samotność
 • obłęd życia (nie wiadomo czy bohater żyje czy też nie, ma łączność z zaświatami i z rzeczywistością [wampir])

DZIADY JAKO DRAMAT ROMANTYCZNY
Przełamanie tradycji klasycyzmu /Szekspir/

 • Złamanie zasady 3 jedności (czasu, miejsca i akcji)
 • Złamanie zasady decorum: stosowności stylu i treści
 • Achronologiczność
 • Występują sceny brutalne i grupowe
 • Łączy 3 rodzaje literackie /gat. synkretyczny/ – Ustęp epika, Wielka improwizacja i (poemat) Do przyjaciół Moskali to liryka, reszta dramat.
 • Sceny metafizyczne i realistyczne
 • Ludowość (obrzęd dziadów)
 • Bohater to wybitny indywidualista, zbuntowany, niezrozumiany i samotny
 • Wątki patriotyczne