Dramat romantyczny – garść istotnych informacji

Cechy dramatu romantycznego:

 • Odrzucenie zasad klasycznych (decorum, 3 jedności)
 • Kompozycja otwarta, fragmentaryczność
 • Synkretyzm gatunkowy i rodzajowy – partie epickie, liryczne
 • Ludowość – elementy ludowej obrzędowości, stylizacji
 • Historyzm
 • Plan metafizyczny – odwieczna walka dobra ze złem, akcja toczy się na dwóch płaszczyznach
 • Bohater romantyczny – byroniczny, werterowski, wyrazite kreacje, wewnętrzna przemiana

Okoliczności powstawania polskich drmatów romantycznych oraz cechy:

 • Po klęsce powstania listopadowego
 • Na emigracji – bez cenzury
 • Z myślą o czytelniku polskim
 • Do odbioru lekturowego
 • Nie były szybko wystawiane na scenie
 • Zawierają refleksje ideowe i filozoficzne
 • O głębokim przesłaniu
 • Obszerne
 • Prezentują nowoczesne spojrzenie na świat